Tlf: 90 82 0123

  • 09.00 til 17.00

  • Hjem

Apple Mail for MacOS 10.13 (High Sierra) og 10.12 (Sierra)

Print Email

Slik setter du opp en ny IMAP epost-konto i Apple Mail i MacOS 10.12 "Sierra" og 10.13 "High Sierra":

1. Start programmet Mail. Hvis det er første gang du starter Mail vil du bli spurt om å sette opp en ny epost-konto, hvis ikke trykker du på Mail → Legg til konto i menylinjen på toppen.

2. Legg inn navn, epostadresse og passord for din konto og klikk "Logg på".

3. Fyll inn brukernavn, innkommende eposttjener (imap.domeneshop.no) og utgående eposttjener (smtp.domeneshop.no), og klikk "Logg på" igjen.

4. Fjern haken for "Notater" når den spør hvilke programmer kontoen skal brukes til.

Apple Mail skal nå være satt opp til å sende og motta epost!

Enkelte endringer av innstillinger i Apple Mail trer ikke i kraft før neste gang programmet startes. Ved endring av instillinger kan det derfor være lurt å avslutte programmet helt og starte det opp på nytt igjen for at de nye innstillingene skal tre i kraft.


Problemer med sending

Dersom du ikke får sendt e-post, kan du kontrollere om du har angitt riktige innstillinger for utgående e-post.

1. Åpne Apple Mail, klikk på "Mail" øverst til venstre ved siden av eplet, og deretter klikk "Valg"
2. Gå til "Kontoer" og marker den aktuelle kontoen i listen til venstre
3. Klikk på "Tjenerinnstillinger" for å få oversikten over innkommende og utgående eposttjenere

4. Fjern avkrysningen i "Administrer tilkoblingsinnstillinger automatisk" for "Utgående e-posttjener (SMTP)", og sjekk at innstillingene dine samsvarer med de på bildet nedenfor.


Kjerreveien 15.
1676 Kråkerøy (Fredrikstad)

Tlf: 90 82 0123
ks@glommawebdesign.no

Org.nr: 986 199 462

Copyright © Glomma Webdesign